LỊCH KINH TẾ

Luôn cập nhật những phát triển toàn cầu hàng ngày

Thị trường toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị và kinh tế xã hội. Lịch kinh tế ngoại hối có thể hữu ích vì nó cho phép các nhà giao dịch hiểu thêm về thông báo tin tức quan trọng sắp tới

Tìm hiểu thêm về thông tin kinh tế dự kiến phát hành
Quản lý rủi ro hiệu quả hơn
Tìm hiểu thêm về từng sự kiện quan tâm đến chiến lược giao dịch của bạn
TẬN DỤNG
LỊCH KINH TẾ

Lịch kinh tế của M4Markets cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước giao dịch tiếp theo và nó cũng cho phép bạn quản lý rủi ro một cách hiệu quả trong các giao dịch hiện tại của mình.

Đây là một bản tóm tắt nhanh về tất cả các sự kiện chính có thể tác động đến thị trường
Lịch được mã hóa theo màu nên các sự kiện có mức độ quan trọng cao được đánh dấu bằng màu đỏ, các sự kiện có mức độ quan trọng trung bình được đánh dấu bằng màu vàng, các sự kiện có mức độ quan trọng thấp được đánh dấu bằng màu xám và các ngày lễ bằng màu trắng
Cung cấp dữ liệu lịch sử và cung cấp khả năng nhanh chóng chuyển đến các ngày trong tương lai để xem các sự kiện sắp tới
Một số sự kiện sẽ chỉ ảnh hưởng đến nội tệ, trong khi các sự kiện khác, ví dụ như việc phát hành NFP, có xu hướng có tác động toàn cầu hơn